1. Özel adresinizi tanımlayın

Ayarlar > Kurum Bilgileri bölümünden FonZip'i kullanmak istediğiniz özel alan adını belirleyin. Örnek olarak; online.stkismi.org

Başına http, https, ya da sonunda / vb. karakter koymayın sadece alan adı yeterli

2. DNS ayarlarınıza CNAME kaydı ekleyin

  • Alan adı sağlayıcınızın web sitesine gidin ve DNS ayarlarınıza erişim sağlayın
  • Bir CNAME kaydı yaratın (örnek üzerinden devam etmek gerekirse online.stkismi.org)
  • Hedef olarak ozeladres.fonzip.com'u belirtin

Öneri! Cloudflare ile nasıl bir CNAME Kaydı oluşturabilirim

Her alan adı sağlayıcısında DNS ayarları yapmanın farklı yöntemleri vardır. Örnek ve öneri olarak Cloudflare ile bu işlemi nasıl tamamlayabileceğinizi paylaşacağız.

1/ Cloudflare'i DNS sağlayıcınız olarak ayarlayın. (Makale - İngilizce).
2/ DNS bölümüne gidip CNAME kaydı ekleyin
3/ Hedef olarak FonZİp'in özel adres bölümünü belirleyin: ozeladres.fonzip.com

Status bölümünde yazan bulut'u yeşil hale getirin ve aktifleştirin.

Not: DNS değişiklikleri 72 saate kadar sürebilir, fakat genelde çok daha hızlıdır.

3. Güvenlik - SSL konfigürasyonu yapın.

CNAME kaydı eklendikten sonra adresiniz hazır olacak. Fakat FonZip olarak güvenliği her şeyden önde tutuyoruz. Şimdi ise bu sayfaları nasıl güvenliğini sağlayacağımızı anlatacağız.

SSL (ya da TLS), tarayıcılar ile sunucular arasındaki iletişimin güvenliğini sağlamak için kullanılan en yaygın yöntemdir. Tarayıcı ve sunucular arasında aktarılan verilerin güvenli ve şifrelenmesini sağlar ve HTTPS olarak gözükmesini sağlar.

Standart SSL konfigürasyonu olan bir web sitesininin (HTTPS) Chrome tarayıcısında gözükme şekli aşağıdaki gibi:

SSL kurmanın 2 yöntemi mevcut:

  • CloudFlare ya da AWS gibi 3. parti DNS sağlayıcıların sağladığı esnek SSL'ler
  • Kendi satın aldığınız SSL sertifikası (TLS Proxy)

Öneri: Cloudflare ile nasıl SSL kurulur

‘SSL/TLS’ alanına gidip SSL alanından ‘Flexible’ ya ad ‘Full’ u seçin. Full (Strict) i seçmeniz durumunda SSL çalışmaz hale gelecektir.

Sonra ‘Page Rules’ bölümüne gidin ve HTTP'yi HTTPS'e yönlendiren bir sayfa kuralı tanımlayın.
Sonra özel olarak kullanacağınız adresi tanımlayın. Örneğimiz için bu adres
http://online.stkismi.org/*

‘Always Use HTTPS’ i seçin ve son olarak ‘Save and Deploy.’ 'a tıklayın

Bu işlemi tamamladıktan sonra siteniz güvene alınmış duruma gelecek. Bağış sayfanıza gelen kişiler tarayıcılarında Güvenli işaretini görecekler ve veri transferi güvene alınmış olacak.

Kendi SSL Sertifikanızı Kullanmak

Bağış sayfalarında kullanacağınız sertifikalar DNS sağlayıcınız tarafından kullandırılan paylaşımlı bir sertifikadır.

Eğer kendi sertifikanızı kullanmak istiyorsanız TLS Termination Proxy  adı verilen bir yöntemle bunu sağlayabilirsiniz. Bunun için web sunucunuzun konfigürasyonlarını değiştireniz gerekecek.

Note: Eğer DNS kayıtlarınızda ozeladres.fonzip.com'a yönlendirilen bir CNAME kaydınız varsa bu kaydı silip adresinizi kendi sunucunuza yönlendirmeniz gerekiyor.

Apache ve Nginx adlı web sunucuları için konfigürasyon örneklerini bulabilirsiniz.

Apache için konfigürasyon:
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
        ServerName online.stkismi.org # domain adınız

        SSLEngine on
        SSLProxyVerify none
        SSLProxyEngine on

        SSLProxyCheckPeerCN off
        SSLProxyCheckPeerName off
        SSLProxyCheckPeerExpire off

        SSLCertificateFile /path/to/your/fullchain.pem #sertifika
        SSLCertificateKeyFile /path/to/your/privkey.pem # sertifika

        ProxyPreserveHost On
        ProxyPass / https://ozeladres.fonzip.com
        ProxyPassReverse / https://ozeladres.fonzip.com
</VirtualHost>
</IfModule>

NGINX için konfigürasyon:
location / {
    server_name : online.stkismi.org  #özel adresiniz
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass https://ozeladres.fonzip.com;

Birden çok SSL sertifikası kurma şekli var. Fakat maalesef her tür kuruluma destek veremiyoruz.

Bir çok yeni tarayıcı SNI'a destek veriyor. Fakat eski tarayıcılar bu desteği maalesef vermiyor. Eski tarayıcılara da destek vermek istiyorsanız kendi SSL sertifikanızı kurmanızı öneririz.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?